1. Semester I

2. Semester II

3. Semester III

4. Semester IV

5. Semester V

6. Semester VI

7. Semester VII

8. Semester VIII

9. Mata Kuliah Pilihan